Predajca

Názov:Future Computers
IČO:46151346
DIČ:1081312595
IČ DPH:SK1081312595
Mesto:Myjava
PSČ:90701
Adresa:Nám. M.R.Štefánika 588/74
Telefón:+421908662068
E-mail:obchod@fcomp.eu
Kontakt:Radovan Pobočík
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Číslo živnostenského registra: 320-14475

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 032/640 01 09
Fax:
  • 032/640 01 08